მოგესალმებით ჩემს პერსონალურ გვერდზე!

მე გახლავართ ადვოკატი სამოქალაქო საქმეებზე.

ადვოკატისა და კლიენტის ურთიერთობა იწყება გაცნობით, ამიტომ წარმოგიდგენთ ჩემი განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც პოტენციურმა კლიენტმა უნდა იცოდეს იურისტის შერჩევისას.

2017 წლის ივლისიდან

დამოუკიდებელი საადვოკატო საქმიანობა

2015 - 2017 წწ

უცხოური კომპანია, ქ.თბილისი

იურისკონსულტი

2013 - 2015 წწ

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

2011 – 2013 წწ

უცხოური სამშენებლო კომპანია, ქ.თბილისი

იურისტი

2011 ივნისი

გავლილია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო ტესტირება

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანება

2011 წ

ქ.თბილისის მოწინავე საადვოკატო ბიურო

იურისტი–ადვოკატი

2010 - 2011 წწ

მოსკოვის საქალაქო სასამართლო

სამოქალაქო საქმეებზე თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე

2008 - 2010 წწ

ქ.მოსკოვის ნაგატინსკის რაიონული სასამართლო

სასამართლო სხდომის მდივანი, მოსამართლის თანაშემწე

2004 – 2009 მიღებულია უმაღლესი განათლება

რუსეთის მართლმსაჯულების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ.მოსკოვი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი, დიპლომი წარჩინებით

მომსახურება

საქმიანობის სფერო:

იურიდიული მომსახურება

კომერციული სამართალი

იურიდიული მომსახურება

კორპორაციული სამართალი

იურიდიული მომსახურება

ვალდებულებითი სამართალი

იურიდიული მომსახურება

სახელშეკრულებო სამართალი

იურიდიული მომსახურება

შრომითი სამართალი

იურიდიული მომსახურება

ადმინისტრაციული სამართალი

კერძოდ, გთავაზობთ შემდეგი სახეობის მომსახურებას:

 • იურიდიული მომსახურებაკონსულტაციის გაცემა ცალკეულ სამართლებრივ საკითხებზე.
 • იურიდიული მომსახურებაცალკეული სამართლებრივი პროცესების მხარდაჭერა.
 • იურიდიული მომსახურებაიურიდიული პირის შექმნის სამართლებრივი უზრუნველყოფა:
  • - იურიდიული პირის რეგისტრაცია,
  • - ძირითადი დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა.
 • იურიდიული მომსახურებაიურიდიული პირის სამართებრივი უზრუნველყოფა მიმდინარე საკითხებზე – „სააბონენტო იურიდიული დახმარება“.
 • იურიდიული მომსახურებასახელშეკრულებო ურთიერთობების სამართლებრივი უზრუნველყოფა ყველა სტადიაზე.
 • იურიდიული მომსახურებამეწარმე სუბიექტის დოკუმენტაციის მდგომარეობის შემოწმება, პრობლემური საკითხების გადაწყვეტაზე მუშაობა.
 • იურიდიული მომსახურებასასამართლოსგარეშე დავის გადაწყვეტის სამართლებრივი მხარდაჭერა:
  • - მოლაპარაკების წამროება;
  • - საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება.
 • იურიდიული მომსახურებასასამართლო დავების მხარდაჭერა.
 • იურიდიული მომსახურებააღსრულების ეროვნული ბიუროს ორგანოებში საქმის წარმოების მხარდაჭერა.